O mnie

Kim jestem i jak pracuję

Jestem psychoterapeutką w trakcie certyfikacji i certyfikowaną facylitatorką w Analizie Bioenergetycznej.   
Ukończyłam Szkolenie Psychoterapeutyczne w Analizie Bioenergetycznej Alexandra Lowena afiliowane przez Florida Society For Bioenergetic Analysis. Miałam i mam szczęście uczyć się od Marzeny Barszcz, Grzegorza Byczka, Sylwii Matwiejczyk.

Skończyłam także Szkołę Treningu Grupowego Haliny Nałęcz-Nieniewskiej, Kurs Analizy Transakcyjnej, Kurs medytacji Vipassana, Podyplomowe Gender Studies PAN.
Regularnie poddaję swoją pracę superwizji.

Od  lat pracuję z ludźmi, obecnie skupiam się w tej pracy na ciele i ruchu, korzystając z metody A. Lowena (analiza bioenergetyczna).
Metoda Lowena łączy klasyczną psychoanalizę z pracą z ciałem. To połączenie oznacza, że podczas terapii staramy się zarówno zrozumieć siebie (dlaczego to się dzieje? dlaczego, po co ja to robię?) jak i dosłownie, cieleśnie poczuć siebie (jak reaguje moje ciało? jakie pojawiają się emocje? jakie emocje nie mogą się pojawić?). Stopniowo zwiększamy kontakt z ciałem, przywracamy jego żywotność, naturalną spontaniczność i swobodny przepływ energii życiowej. Odbudowując dobrą, bezpieczną relację z ciałem odbudowujemy relację z samym/samą sobą, a w następstwie także z innymi ludźmi.

Wywiad ze mną dla Zwierciadła:
Tracąc kontakt z ciałem, tracisz wszystko. Jak na nowo się do niego zbliżyć?

Wywiad ze mną dla Sensu:
Żeby chciało się chcieć. Co ci daje energię, a co ją odbiera?