Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://ewelinaseklecka.pl/
2. Administratorem danych osobowych jest: Ewelina Seklecka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Follow Up Ewelina Seklecka”, z siedzibą we Wrocławiu (ul. Koreańska 9b/1, 52-121 Wrocław), NIP: 6151907089.
3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się przez adres poczty elektronicznej: followupewelinaseklecka@gmail.com
4. Ewelina Seklecka jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Serwisu.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Sposób zbierania danych

Większość danych podajesz dobrowolnie przez: wysłanie e-maila, jak również obserwując profil społecznościowy na Facebooku.
Część danych może być zbierana automatycznie przez narzędzia, z których korzysta Serwis. 

3. Zbierane informacje

W zależności od celu, mogą być przetwarzane następujące informacje zebrane przez stronę:

 • adres e-mail,
 • dane zawarte w korespondencji wysłanej przez e-mail.

Zakres przetwarzanych danych są opisane poniżej w odniesieniu do każdego celu przetwarzania.

4. Cel przetwarzania danych – szczegóły

Wiadomosć e-mail

Przesyłając wiadomość e-mail, przekazujesz swoje dane osobowe, które podasz, np.: imię i nazwisko, oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Dane są przetwarzane w celu kontaktu z Tobą.

Nie jestem w stanie konkretnie określić, kiedy treść korespondencji zostanie usunięta, ponieważ może podlegać archiwizacji. Masz prawo do domagania się jej usunięcia i/lub przedstawienia (jeżeli była archiwizowana), chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona przez moje nadrzędne interesy, np. obrona przed roszczeniami.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO

5. Wybrane metody ochrony danych

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. W celu ochrony danych wykonywane są regularnie kopie bezpieczeństwa.
3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

6. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich odbiorców:

 • firma hostingowa: NETMARK Systemy internetowe (https://www.netmark.pl)
 • operatorzy pocztowi
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). 
3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.

4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie „usunięcie” wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
7. Dane osobowe NIE są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

7. Logi Administratora

1. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

8. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Polityka plików cookies dostępna jest na tej stronie: https://www.ewelinaseklecka.pl/polityka-plikow-cookies/

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:
https://wszystkoociasteczkach.pl/